07-05-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 21 aprilie 2021 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei privind Lista indicatorilor proiectului "Intarirea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19", cod SMIS 140457, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.74 din 31 martie 2021 referitoare la aprobarea proiectului "Intarirea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a Acordului de parteneriat
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare
Diverse.

Arhiva sedinte