30-11-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea; a Bugetelor de venituri si cheltuieliu ale institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului Valcea si a Bugetului de venituri si cheltuieli al atelierelor scoala din cadrul Centrului Scolar Bistrita. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.49 din 17.04.2003, privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Judetene de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Valcea, cu modificarile ai completarile ulterioare. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Judetului Valcea in domeniul privat al Judetului Valcea, a imobilelor “Cabana Petrimanu” si a terenului aferent, situate in comuna Malaia, judetul Valcea. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.93/2004, referitoare la repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate judetului Valcea prin Legea Bugetului de stat pe anul 2004 nr.511/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
5 Proiect de hotararea privind diminuarea cu 99,02 mii lei a sumelor din cota de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.149 din 15 septembrie. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Centrul Local “Mircea Cel Batran” Ramnicu Valcea, in vederea promovarii proiectului << Managementul ariei naturale protejate Rezervatia Calcescu>>. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Asociatia Pro Expert si Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Valcea in vederea promovarii proiectului <> in cadrul Programului de Granturi al Ambasadei Olandei – MATRA-KAP. Descarcare
8 Nota privind propunerea de solutionare a plangerii prealabile formulata de numitii: SAVU ELENA, SAVU IOANA, SAVU NICOLAE, SAVU ION si GENOIU MARIAN pentru revocarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.158 din 07.10.2005. Descarcare
9 Informare privind eficienta serviciului politienesc din judetul Valcea, in trimestrul III/2005. Descarcare
10 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte