24-09-2003

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare 24 iulie 2003 - 24 septembrie 2003 Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatilor desfasurate de Inspectoratul de Politie al Judetului Valcea in semestrul I/2003 pe linia prevenirii si combaterii fenomenului infractional, a asigurarii unui climat de ordine si siguranta civica Descarcare
4 Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Rotaru Cosntantin. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Buica Ilie Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea pe anul 2003. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a sumelor aprobate pentru judetul Valcea prin anexele nr.4,5,6,7 si 7a la Ordonanta Guvernului nr. 87 din 31.08.2003 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene finantate din bugetul propriu al judetului, a Programului lucrarilor si investitiilor finantate din transferuri de la bugetul de stat, precum si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta in baza carora se acorda drepturile salariale persoanelor care ocupa functii de conducere la Regia Autonoma Judetean de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2003 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind majorarea cu suma de 12.132.000 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflat la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului si repartizarea acesteia pe unitati administrativ - teritoriale pe anul 2003. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind contractarea unui imprumut in suma de 80.000.000 mii lei, din care 60.000.000 mii lei pentru realizarea obictivului de investitii Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Ramnicu Valcea si 20.000.000 mii lei pentru obiectivele de investitii Modernizarea si amenajare Cinematograf "Modern" pentru Teatrul "Anton Pann" Ramnicu Valcea si Amenajare, extindere si modernizare sediu Consiliul Judetrean Valcea, pe termen de sase ani, de la Banca Comerciala Romana Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
13 Proiect de hatarare privind aprobarea Statutului Judetului Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamenului de organizare si functionare a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare al Judetului Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea art.6 din Regulamentul de organizare si functionare al Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea, aprobat prin Hotararea nr. 62/30 mai 2003 Descarcare
16 Proiect de hotararea privind darea in administrare Directiei Judetene pentru protectia Drepturilor Copilului Valcea, a imobilului situat in municipiul Ramnicu Valcea, localitatea componenta Troian, judetul Valcea si a terenului aferent aflat in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean pe anul 2003, prevazut in Anexa la Hotararea nr.5 din 29 ianuarie 2003 a Consiliului Judetean Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea nr. 27 din 19 martie 2003 pentru aprobarea Programelor si proiectelor culturale minimale proprii pe anul 203 ale institutiilor publice de culura finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de modernizare a administratiei publice judetene si a Planului de actiune privind strategia modernizarii administratiei publice judetene pe perioada 2004-2006 Descarcare
20 Proiect de hotarare privind rectificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene pentru Asistenta Sociala, Sanatate, Invatamant si Cultura Valcea Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii domnului Iulian Comanescu - Presedintele Consiliului Judetean Valcea, la Villefranche de Rouergue, in perioada 7-9 septembrie 2003, pentru a participa la intalnirile franco-romane ale colectivitatilor locale Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor la salariul de baza pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite si pentru munca desfasurata suplimentar in afara programului normal de lucru de salariatii Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind respingerea reclamatiei administrative formulata de SC ACVARIM SA Ramnicu Valcea Descarcare
24 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor alocate suplimentar de la bugetul de stat, judetului Valcea, pentru trimestrul IV 2003 in vederea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Descarcare
25 Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, a unui pod, situat pe DJ 701 D ciunget - Latorita - Galbenu, km 5+056 Descarcare
26 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
27 Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetean Valcea, Univesitatea de Constructii Bucuresti, Institutul National pentru Monumente Istorice si Directia pentru Cultura Valcea pentru realizarea programului pilot la nivel national, in vederea gestionarii (administrarii) monumentelor istorice de importanta nationala exceptionala Descarcare

Arhiva sedinte