19-12-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 noiembrie 2007 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie a mandatului de consilier judetean al domnului Dionisie Dubinciuc Descarcare
4 Proiect de hotarare privind majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si repartizarea acestuia unor unitati administrativ-teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate, rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local, pe anul 2007 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2007 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din taxa pe valoarea adaugata si din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul Judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala Descarcare
7 Proiect de hotarare privind asocierea Judetului Valcea cu municipiile, orasele si unele comune din judetul Valcea, in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind stabilirea unor functii publice pentru posturile de natura contractuala, din cadrul aparatului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevazute la art.2 alin (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Judetene „ Antim Ivireanul ” Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.20 din 14 ianuarie 2005 referitoare la reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Turismului in Judetul Valcea, pentru perioada 2007- 2013 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind participarea Judetului Valcea la proiectul „NILE- Cicluri de viata antreprenoriale inspirate din retele” si asocierea Judetului Valcea cu Camera de Comert si Industrie Valcea in vederea promovarii proiectului in cadrul Programului Operational de Cooperare Interregionala INTERREG IVC Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare in domeniul cresterii fluentei circulatiei si a sigurantei rutiere pe drumurile publice, prin reducerea nivelului victimizarii populatiei prin accidente de circulatie rutiera. Descarcare
15 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte