24-11-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calitatii la nivelul Consiliului Judetean Valcea si al institutiilor subordonate” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia
Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Muzeului Memorial Nicolae Balcescu” Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Muzeului Memorial Nicolae Balcescu” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea valorilor prevazute la art.1 si 2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 80 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea”  Descarcare

Arhiva sedinte