31-10-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 septembrie 2011, ora 9 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 14 octombrie 2011,ora 9 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta anterioara si pana in prezent Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor sanitare de interes judetean, a bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, precum si suplimentarea numarului de posturi finantate pentru personalul neclerical, angajat in unitatile de cult ortodox, pe anul 2011 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei sumei de 84.233 lei repartizata Comunei Ionesti prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.4 din 27 ianuarie 2011 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-30.09.2011 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind solicitarea de trecere a imobilelor - teren, in suprafata de 3190,16 mp aferent sediului Consiliului Judetean Valcea si garajelor si constructie – Garaj cu 5 boxe din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administraţie si Internelor, prin Institutia Prefectului - Judetul Valcea, in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Agricole Judetene Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Asistenta Medico -Sociala Ladesti Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de modificare a anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.540/2000 referitoare la aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila la Centrul de Asistenta Medico - Sociala Ladesti", judetul Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind acordarea indemnizatiei de hrana membrilor formatiilor de salvare ale Serviciului Public Judetean "SALVAMONT - SALVASPEO" Vâlcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea activitatilor care se vor derula de judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, in cadrul proiectului "Extinderea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia" si a contributiei judetului Valcea la implementarea acestuia Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea graficelor de circulatie pe traseele judetene 015 "Ramnicu Valcea – Calimanesti – Brezoi" si 060 "Dragasani - Stefanesti – Carcadiesti", prevazute in Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 iulie 2008 – 30 aprilie 2013, in judetul Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu, in judetul Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenta Medico - Socială Ladesti Descarcare
17 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul al III-lea 2011 Descarcare
18 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte