28-03-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 7 februarie 2014 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuielilor ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si suplimentarea numarului de posturi finantate pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult ortodox din judetul Valcea, pe anul 2014 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2014 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind completarea art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.39 din 29 martie 2013 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2014 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2014 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistrita, comuna Costesti, judetul Valcea in Scoala Profesionala Speciala Bistrita, comuna Costesti, judetul Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999 privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile ulterioare Descarcare
12 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate, pe traseul 063 "Ramnicu Valcea – Galicea – Stoilesti (Geamana)", operatorului de transport rutier S.C. MATDAN SERVICE S.R.L. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Ramnicu Valcea – S.C. VOX PROFILE S.R.L. Mihaesti", operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012 privind aprobarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, in judetul Valcea, cu modificarile ulterioare Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea arondarii activitatilor de evidenta a persoanelor din localitatile judetului Valcea la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud -Vest Oltenia", precum si a cheltuielilor legate de proiect Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Valcea in managementul si implementarea proiectului "Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia" Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud -Vest Oltenia Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea "ACORDULUI DE COLABORARE privind implementarea serviciului de orientare vocationala VIA Ÿ in cadrul centrelor care asigura servicii de tip rezidential din judetul Valcea" Descarcare
20 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflate in contul deschis pe seama Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura, care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 – 2017 Descarcare
21 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a sumei de 9.540 mii lei, din taxa pe valoarea adaugata, destinata finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 - 2017 Descarcare
22 Proiect de hotarare privind incetarea, la cerere, a mandatului domnului Popescu Victor-George, reprezentant al judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala Expo - Nord Oltenia S.A. Descarcare
23 Proiect de hotarare privind eliberarea din functie, la cerere, a doamnei Sanda Augustina Constantinescu, managerul al Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
24 Proiect de hotarare privind numirea managerului interimar al Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
25 Proiect de hotarare privind desemnarea administratorilor propusi de actionarul Judetul Valcea in Consiliul de administratie al Societatii "Parc Ind Valcea" S.A. si mandatarea reprezentantilor judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea "Parc Ind Valcea" S.A. sa aprobe numirea administratorilor societatii Descarcare
26 Proiect de hotarare privind desemnarea administratorilor propusi de Judetul Valcea in Consiliul de administratie al Societatii Centrul de Afaceri Flandra - Valcea si mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Valcea S.A. sa aprobe numirea administratorilor societatii Descarcare
27 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor spatii, in suprafata de 114,35 mp, proprietate publica a judetului Valcea, situate la parterul Policlinicii cu Plata Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian nr.138, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, in scopul desfasurarii unei activitati medicale (litotritie extracorporeala) Descarcare
28 Proiect de hotarare privind concesionarea unui bun aflat in domeniul public al judetului Valcea, Societatii Comerciale APAVIL S.A. Valcea Descarcare
29 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun, precum si darea lui in administrarea Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
30 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun si darea lui in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
31 Proiect de hotarare privind modificarea valorii de inventar a unor active fixe corporale de natura constructiilor, care apartin domeniului public al judetului Valcea, date in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
32 Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de folosinta gratuita al Ligii Nationale a Luptatorilor din Decembrie ’89 Romania, Filiala Valcea asupra unui spatiu in suprafata de 20,32 mp, situat la etajul II in imobilul "Centrul Militar Judetean" din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
33 Prezentarea solicitarii Societatii Comerciale CET GOVORA S.A. Ramnicu Valcea referitoare la plata datoriilor Societatii Comerciale Oltchim S.A. Ramnicu Valcea, existenta la data de 31.12.2013 Descarcare
34 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte