30-06-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 mai 2015 Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, in anul 2014 si in trimestrul I, 2015 Descarcare
4 Informare privind activitatea desfasurata de Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, in anul 2014 si in trimestrul I, 2015 Descarcare
5 Informare privind activitatea desfasurata de Spitalul de Psihiatrie Dragoesti, in anul 2014 si in trimestrul I, 2015 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2015 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2015, precum si modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 14 din 30 ianuarie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 14.366.690 lei, pe o perioada de 10 ani, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri, in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Agricole Judetene Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico- militare a judetului Valcea, adoptata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 25 din 31 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
12 Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala Centrul de Afaceri Flandra – Valcea S.A., sa aprobe descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, pentru exercitiul financiar al anului 2014 Descarcare
14 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea, in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "CET GOVORA" S.A. Ramnicu Valcea, sa aprobe modificarea si completarea Statutului societati Descarcare
15 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea, in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "CET GOVORA" S.A. Ramnicu Valcea, sa aprobe infiintarea Societatii CETPREST S.R.L. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind desemnarea a doi administratori provizorii la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
17 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte