15-12-2016

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea finanțate parțial sau integral din bugetul propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016 Descarcare
2 Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unei sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2016, cu privire la rectificarea Bugetului de stat pe anul 2016.  Descarcare
3 Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a sumei de 2.900,0 mii lei, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2016.  Descarcare

Arhiva sedinte