27-02-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 ianuarie 2007 Descarcare
2 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 12 februarie 2007 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru prestarea serviciului de paza Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 323 mii lei Municipiului Dragasani, pentru finantarea proiectului ''Ocolirea municipiului Dragasani pe drumul national de la Craiova la Valcea'', din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2007 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind infiintarea Directiei Judetene de Ecologizare Mediu si Dezinsectie Valcea prin reorganizarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind acordul de trecere a unui sector de drum de interes judetean din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Consiliului Judetean Valcea, in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in scopul incadrarii acestuia in categoria functionala a drumurilor nationale Descarcare
8 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei ''PLAN URBANISTIC DE DETALIU CENTRU RELIGIOS SOCIAL D+P+E+M, CLOPOTNITA, CAPELA DE CIMITIR SI BAZIN VIDANJABIL'', comuna Ionesti, judetul Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei ''PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SALATRUCEL, JUDETUL VALCEA REGULAMENT LOCAL DE URBANISM'' Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind plata contributiei Consiliului Judetean Valcea la Fondul pentru Dezvoltare Regionala, pe anul 2007 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei Consiliului Judetean Valcea la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, pe anul 2007 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii, in vederea promovarii si implementarii, proiectului ''Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Valcea'' in cadrul Programului PHARE 2005 C.E.S., Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregatirea de proiecte in domeniul protectiei mediului Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.126 din 29 septembrie 2006 referitoare la stabilirea contributiei lunare datorate Centrului de Asistenta Medico Sociala Ladesti de persoanele internate sau sustinatorii legali, dupa caz, precum si modalitatile de acoperire a contributiei Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea art.9 si art.10, precum si a anexelor la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public judetean de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.61 din 28 mai 2004 Descarcare
16 Proiect de hotarare privind stabilirea unor functii publice pentru posturile de natura contractuala, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevazute la art.2 alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Programului privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor, potrivit Hotararii Guvernului nr.577/1997, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.1256/2005, pe perioada 2006 2008, si dupa 2008, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.79 din 6 iulie 2006 Descarcare
18 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene ''Antim Ivireanul'' Valcea Descarcare
19 Informare privind activitatea desfasurata de institutiile publice de cultura, in trimestrul IV 2006 Descarcare
20 DIVERSE - Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor la apa potabila livrata de S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare

Arhiva sedinte