30-05-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 17 aprilie 2014. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana în prezent. Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea în trimestrul I/2014. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2014. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Valcea, a bugetului institutiilor publice finantate partial din bugetul local al judetului si a contului de executie a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2013 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea finantate partial sau integral din bugetul local si din credite bancare interne, a Bugetelor de venituri si cheltuielilor ale unor institutii publice de interes judetean finantate partial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si acordarea de ajutoare unor unitati administrativ - teritoriale, aflate în situatii de extrema dificultate, pe anul 2014. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2014. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2014. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parc Ind S.A. Valcea, pe anul 2014. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Camerei Agricole Judetene Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri care apartin domeniului public al judetului Valcea, concesionate Societatii Comerciale APAVIL S.A. Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de modificare a datelor de identificare a unor drumuri judetene cuprinse în anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.540/2000, privind aprobarea încadrarii în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, cu modificarile ulterioare. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizarii masurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului în judetul Valcea – an 2013. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea. Descarcare
16 lnformare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, în trimestrul I, anul 2014. Descarcare
17 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte