31-07-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 iunie 2008 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judetului Valcea, in bugetul unor orase si comune pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal cu 4 ore, pe anul 2008 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 2436,0 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru finantarea obiectivului de investitii -- Amenajare, extindere si modernizare cladire Cinematograf Modern, din Municipiul Ramnicu Valcea pentru Teatrul ''Anton Pann'' --, precum si a sumei de 500,0 mii lei pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice ale unor obiective de investitii. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 2616,40 mii lei din bugetul propriu al judetului Valcea, in bugetul unor municipii, orase si comune, pentru sustinerea programelor de dezvoltare localc si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2008 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, modificarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si a anexei nr. 23 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 18/2008, precum si aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana de 8,30 lei pentru copii/elecii/tinerii cu cerinte educative speciale din invatamantul special. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu 1 ianuarie 2009 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea pretului la apa potablila livrata de S.C. APAVIL S.A. Valcea la S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea traseelor principale si secundare, a autogarilor si statiilor publice aferente traseelor incluse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011, in judetul Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind darea in administratea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea a unui bun care apartine domeniului privat al judetului Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea cu Comuna Costesti, in vederea realizarii obiectivului de investitii ''Modernizare intersectie DN67 - DJ 646, Comuna Costesti, judetul Valcea'' si a documentatiei tehnico-economice, faza ''studiu de fezabilitate'' Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza ''studiu de fezabilitate'' pentru obiectivul de investitii ''Extindere sediu Consiliu Judetean Valcea (supraetajare - mansardare) corp C'' Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ''Refacere pod pe DJ 703M Perisani - Racovita - Cornet, km 7+692'' Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ''Reabilitare DJ 703M perisani - Cornet, km 5+000 - 7+000'', faza 'studiu de fezabilitate'' Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ''studiu de fezabilitate'' pentru obiectivul de investitii ''Modernizare DJ 676 B Glavile (DJ 677A) - Voineasa - Olteanca - Lapusata (DJ 676), km 0+000 - 2+000, in comunele Amarasti si Glavile, judetul Valcea. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea terenului in suprafata de 1496 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), monument istoric, cod LMI/2004:8 VL-I-s-A-09508, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului din Strada "Gabriel Stoianovici", monument istoric - cod LMI 2004: VL-II-s-B-09625 si a terenului in suprafata de 1093,67 mp, pe care este amplasat imobilul, situate in Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind renuntarea dreptului de preemtiune la cumpararea imoobilului "Conacul Plesoianu" - monument istoric, cod LMI 2004:VL-II-m-B-09814 si a terenului in supreafata de 21.172,85 mp, pe care este amplasat imobilul, situate in comuna Maldaresti, Judetul Valcea Descarcare
21 Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a titulaturii Muzeului Judetean valcea, in Muzeul Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Descarcare
22 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 201 din 19.12.2007 privind acocierea Judetului Valcea cu municipiile, orasele si unele comune din Judetul valcea, in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind Acordul pentru construirea lucrarii "Biserica Noua - "Izvorul Tamaduirii"" pe terenul, proprietate publica a Judetului valcea, situat in municipiul Ramnicu Valcea, localitatea componenta Troian, judetul Valcea, aflat in folosinta gratuita a Episcopiei Ramnicului , in baza Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 88 din 30 octombrie 2001 Descarcare
24 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei tehice de amenajare a teritoriului si urbanism Descarcare
25 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al COnsiliului Judetean Valcea in Comitetul de Coordonare al Centrelor de Permanenta Descarcare
26 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea generala Actionarilor la S.C. APAVIL S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
27 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Comisiei Paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane. Descarcare
28 Nota privind solutionarea plangerii prealabile formulate de S.C. LUTUTRANS S.R.L. pentru anularea, in parte, a Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 - 30.06.2011, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 69 din 18 aprilie 2008. Descarcare
29 Nota referitoare la solicitarea Institutiei Prefectului Judetului Valcea privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
30 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul II, anul 2008 Descarcare
31 Raport privind activitatea Consiliului Judetean Valcea de promovarea a judetului pe plan extern si participarea la evenimente internationale in perioada octombrie 2005 - martie 2008 Descarcare
32 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte