28-09-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 august 2018 Descarcare
2 Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 7 septembrie 2018 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
4 Informare referitoare la raportul administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pe semestrul I 2018 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind Rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si suplimentarea numarului de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, pe anul 2018 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 12.520.800 lei, din excedentul bugetului local, pe anul 2018 si rectificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3/31.01.2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7 Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 50,0 mii lei, Asociatiei Fanfara Judeteana "Constantin Brancoveanu" pentru proiectul "Promovarea mostenirii culturale locale" si a sumei de 5,0 mii lei, Asociatiei "Ciuleandra" pentru proiectul "Craciun Traditional" din fondurile aprobate in bugetul propriu al Judetului Valcea, pe anul 2018 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Judetean pentru Protectia Plantelor Valcea in Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
13 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Mihaesti-Govora Sat-Racovita (Desleeclama Solutions)", operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Ionesti-Babeni-Racovita (Desleeclama Solutions)", operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Barbatesti-Pietrari-Stoenesti-Racovita (Desleeclama Solutions)", operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Stoilesti-Olanu-Racovita (Desleeclama Solutions)", operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Nicolae Balcescu-Budesti-Racovita (Desleeclama Solutions)", operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aderarea Judetului Valcea la Asociatia Regiunilor Maritime Periferice ale Europei (C.P.M.R.) Descarcare
19 Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APAVIL S.A. Valcea, in vederea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii Descarcare
20 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni Descarcare
21 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
22 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale Bistrita Descarcare
23 Diverse  

Arhiva sedinte