22-12-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 noiembrie 2006 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Valcea si al Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea, pe anul 2006 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA destinata finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2006 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea bunurilor ce apartin domeniului public sau privat al judetului Descarcare
6 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea, la cerere, a unor extrase/copii de pe actele din arhiva Consiliului Judetean Valcea, exclusiv adeverintele pentru vechimea in munca Descarcare
7 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasate de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de Asistenta Medico- Sociala Ladesti Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si institutiile publice subordonate acestuia (Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea si Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Valcea), pe anul 2007 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999, de insusire a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
13 Proiect de hotarare privind acordul de trecere a unor imobile din patrimoniul SC "Exploatarea Miniera de Cariera Berbesti - Societatea Nationala a Lignitului Oltenia SA Targu Jiu", in proprietatea publica a judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind acordul de trecere a unui sector de drum judetean din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Consiliului Judetean Valcea in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in scopul incadrarii acestuia in categoria functionala drumurilor nationale Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea componentei consiliilor de administratie ale unor institutii publice de cultura Descarcare
16 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Etic al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
17 Plan strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul de Politie al Judetului Valcea si indicatorii de performanta minimali, pentru anul 2007 Descarcare
18 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte