12-04-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
1 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999 privind însusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza „Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investitii “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tatarani) Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predesti – Corbii din Vale – Popesti – Ginerica – Limita Judet Arges“, judetul Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tatarani) Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predesti – Corbii din Vale – Popesti – Ginerica – Limita Judet Arges“ si a cheltuielilor legate de proiect Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tatarani) Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predesti – Corbii din Vale – Popesti – Ginerica – Limita Judet Arges“ Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de asistenta si reprezentare de catre Consiliul Judetean Valcea Descarcare

Arhiva sedinte