23-06-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
2 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Badea Nicolae Descarcare
3 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Predica Vasile Descarcare
4 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Dobrinescu Traian Descarcare
5 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Preoteasa Zvetlana - Ileana Descarcare
6 Proiect de hotarare privind cooptarea unor consilieri judeteni in comisiile de specialitate Descarcare
7 Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Valcea cu privire la modul de indeplinire a atributiilor proprii si a hotararilor Consiliului Judetean Valcea Descarcare
8 Raportul domnului Ion Cilea, vicepresedinte la Consiliului Judetean Valcea, cu privire la modul de indeplinire a atributiilor, delegate de Presedintele Consiliului Judtean Valcea prin Dispozitia nr. 108 din 12 iulie 2004, pe anul 2004 Descarcare
9 Raportul domnului Nicolae Patru, vicepresedinte al Consiliului Judetean Valcea, cu privire la modul de indeplinire a atributiilor, delegate de Presedintele Consiliului Judetean Valcea prin Dispozitia nr. 108 din 12 iulie 2004, pe anul 2004 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor art.9 al Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public judetean de alimentare cu apa si canalizare, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 61 din 28.05.2004 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2005 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind majorarea cu suma de 7.805.676 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale si modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor respective Descarcare
13 Proiect de hotarare privind rectificarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, finantate din bugetul propriu al judetului, pe anul 2005, pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei: Plan urbanistic zonal "Statie fixa GSM Orange 900 pentru telefonie mobila, sat Coasta nr.57, comuna Pausesti maglasi, judetul Valcea" Descarcare
15 Proiect de hotarare privind avizarea "Studiului de fezabilitate "Parc industrial - Baraj Sud Raureni - Statia de epurare" Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism Descarcare
17 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, a unor spatii situate in imobilul din municipiul Ramnicu Valcea, str. George Enescu nr. 29, judetul Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea, a unor spatii situate la parterul imobilului din municipiul Ramnicu Valcea, str. George Enescu nr. 29, judetul Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei judetene de asistenta sociala si protectia copilului 2005 - 2008 si a Planului de restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap Descarcare
20 Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale Descarcare
21 Proiect de hotarare privind incetarea mandatelor de membrii ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea ale domnilor Cilea Ion si Patru Nicolae, ca urmare a demisiei Descarcare
22 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 20 din 14 ianuarie 2005, referitoare la reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, completata prin Hotararea nr. 33 din 9 februarie 2005 Descarcare
23 Proiect de hotarare privind desemnarea a 3 consilieri judeteni in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
24 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte