16-11-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Informare privind actiunile intreprinse pentru asigurarea necesarului de fonduri destinate cheltuielilor de personal si a celorlalte drepturi salariale ale lucratorilor din administratia publica judeteana si locala. Descarcare
2 Informare privind majorarea cu suma de 8.582,00 mii lei a sumelor defalcate din taxa pe valoarea destinata finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate in baza prevederilor art.42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale, a sumelor aprobate judetului Valcea, pentru achitarea arieratelor inregistrate in contabilitate, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.61/2012, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice sanitare de interes judetean, pe anul 2012. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 27 din 31 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza ”studiul de fezabilitate” pentru obiectivul de investitii ”Dezvoltarea infrastructurii de agrement in stațiunea turistică Voineasa – Judetul Valcea – Adventure Park”. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre judetul Valcea, prin Consiliului Judetean Valcea si comuna Voineasa, prin Consiliul Local al comunei Voineasa si comuna Vaideeni, prin Consiliul Local al comunei Vaideeni in vederea elaborarii si implementarii proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de agrement in stațiunea turistica Voineasa – Judetul Vâlcea – Adventure Park”. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de agrement in stațiunea turistica Voineasa – Judetul Vâlcea – Adventure Park” si a cheltuielilor legate de proiect. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind numirea Comisiei pentru cercetare prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii ”Amenajare si extindere Cimitir Cetatuia, municipiul Ramnicu Vâlcea, judetul Valcea.” Descarcare
10 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte