30-11-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 octombrie 2009 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei sumelor repartizate unor unitati administrativ - teritoriale prin Hotararile Consiliului Judetean Valcea nr. 50 din 30 aprilie 2009 si nr. 87 din 30 iunie 2009 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind majorarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, precum si rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si a bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 8 din 11 noiembrie 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism 'Plan Urbanistic General al Comunei Dragoesti, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism' Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr.9 din 11 noiembrie 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism ' Plan Urbanistic General al comunei Voiceşti, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism' Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare DJ 676 G, Zatreni – DN 67 B - Oltetu - Sascioara – Budele – Nenciulesti – Popesti – Maneasa -Tepesti (D.J.676), km. 9 + 500 - 11+ 000", faza "Proiect tehnic" Descarcare
8 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Ramnicului, a unor imobile care apartin domeniului privat al judetului Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 133 din 30 septembrie 2009, privind declararea de interes public judetean a unui imobil si darea acestuia in administrarea Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 96 din 30.06.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului privind reabilitarea sistemului de incalzire centralizata din Municipiul Ramnicu Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.89/30.06.2009, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "Studiu de prefezabilitate", pentru obiectivul de investitii "CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA in judetul Valcea" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre judetul Valcea, prin Consiliului Judetean Valcea si oraşul Calimanesti, prin Consiliul Local al orasului Calimanesti, in vederea elaborarii si implementarii proiectului "Modernizarea parcurilor balneare din statiunea Calimanesti - Caciulata" Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza "Studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Modernizarea parcurilor balneare din statiunea Calimanesti – Caciulata" Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Modernizarea parcurilor balneare din statiunea Calimanesti - Caciulata", si a cheltuielilor legate de proiect Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre judetul Valcea, prin Consiliului Judetean Valcea si oraşul Calimanesti, prin Consiliul Local al orasului Calimanesti in vederea elaborarii si implementarii proiectului "Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti – Caciulata" Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti – Caciulata" si a cheltuielilor legate de proiect Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "PODCA – Pregatire pentru Optimizare, Durabilitate si Competitivitate in Administratia publica din judetul Valcea", care urmeaza sa fie depus in cadrul Programului Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative" si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii acestuia Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Judetean Valcea, Consiliul Judetean Dolj si organizatia non-guvernamentala SCLMMCO - Societatea de Cercetare in Leadership, Management, Marketing si Cultura Organizationala, in vederea elaborarii si promovarii proiectului "Creşterea eficientei administratiei publice locale" pentru a obtine finantare in cadrul PODCA – "Programul Operational - Dezvoltarea Capacitatii Administrative" Descarcare
20 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte