26-11-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 octombrie 2018 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 08 noiembrie 2018 Descarcare
3 Informare cu privire la activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
4 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in trimestrul III/2018 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRELCET S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2018 si estimarea principalilor indicatori economico–financiari pe anii 2019 si 2020 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2018 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
10 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Pietrari-Barbatesti-Costesti-Bistrita", operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Pietreni-Costesti-Bistrita", operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Horezu-Romani-Tomsani-Bistrita", operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Colaborare cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in vederea furnizarii de informatii si servicii de suport pentru IMM-urile din Regiunea Sud-Vest Oltenia, Macroregiunea 4, Romania, in cadrul Retelei Enterprise Europe Network Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei "Bazin de inot in comuna Vladesti" si a Acordului de Parteneriat intre Comuna Vladesti si Judetul Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei "Complex servicii balneare Vladesti-Valcea" si a Acordului de Parteneriat intre Judetul Valcea si Comuna Vladesti Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Imbunatatirea infrastructurii de turism in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea" Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului "Imbunatatirea infrastructurii de turism in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea" Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii si cofinantarii proiectului "TEAM - UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", ID MySMIS 127169 Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 116 din 30 decembrie 2016 Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat incheiata intre Consiliul Judetean Valcea-Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si Colegiul National de Informatica "Matei Basarab" Ramnicu Valcea Descarcare
21 Proiect de hotarare privind retransmiterea sectorului de drum DN 7D (Caineni km 0+000-Limita Judetul Arges km 31+360), din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor in domeniul public al Judetului Valcea, precum si incadrarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de interes national, in categoria functionala a drumurilor de interes judetean Descarcare
22 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului actionarului unic, Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea si aprobarea Contractului de mandat al acestuia Descarcare
23 Proiect de hotarare privind desemnarea managerului interimar al Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea, pana la data incheierii contractului de management cu castigatorul concursului de proiecte de management Descarcare
24 Diverse  

Arhiva sedinte