31-01-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 19 decembrie 2007 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 5.650.000 lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea pentru finantarea unor lucrari de interes judetean, pe anul 2008 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru echilibrarea bugetelor locale si pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2008 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pe anul 2008 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea a unor utilaje care apartin domeniului privat al judetului Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Modernizare DJ 677 Madulari - Susani - limita judetul Olt, KM 0+000-23+850'' Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Modernizare DJ 665 limita judetul Gorj - Marita - Izvorul Rece - Vaideeni - Horezu, KM 53+650-69+169'' Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Consolidare DJ 105G - Avrig - Talmaciu - Sadu - Voineasa, KM 70+100'' Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Consolidare DJ 654 - Valea Cheii - Cheia - Manastirea Pahomie, KM 2+550-2+650'' Descarcare
12 Proiect de hotarare privind participarea judetului Valcea in cadrul proiectului ''PROMOTER UNICITA - Promovare teritoriala si mobilizarea conceptului de unicitate'' - '' Cresterea atractivitatii teritoriilor prin sprijinirea dezvoltarii socio-economice si a turismului sustenabil prin protectia monumentelor culturale si a terenurilor'' in vederea promovarii proiectului in cadrul Programului Operational de Cooperare Interregionala INTERREG IVC Descarcare
13 Proiect de hotarare privind participarea judetului Valcea in colaborare cu Asociatia Romana a Localitatilor Centre de Ceramica Populara in vederea promovarii si implementarii proiectului ''STARS'' in cadrul Programului Operational de Cooperare Interregionala INTERREG IVC Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Valcea cu Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, si cu unele judete, in vederea elaborarii, promovarii si implementarii proiectului ''Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor'' in cadrul Programului INTERREG IVC Descarcare
15 Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse in programul de transport public judetean de persoane Descarcare
16 Proiect de hotarare privind numirea comisiei pentru cercetarea prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii '' Sistematizare acces mijloace de transport, strada Strandului - DN 64 - Pasaj superior Raureni, municipiul Ramnicu Valcea'' Descarcare
17 Proiect de hotarare privind numirea comisiei pentru cercetarea prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii '' Amenajare cale de acces din Calea lui Traian, zona Peco Rompetrol, pana la pasajul Bogdan Amaru, paralel cu calea ferata, municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea'' Descarcare
18 Plan strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali pentru anul 2008 Descarcare
19 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul al IV-lea, pe anul 2007 Descarcare
20 Raport privind accesul la informatii de interes public si activitatea de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Judetean Valcea, in perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2007 Descarcare
21 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte