31-08-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 iulie 2007 Descarcare
2 Aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Vâlcea din data de 10 august 2007 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene, pe anul 2007, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul propriu al judetului si utilizarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unui spatiu in suprafata de 12,28 mp situat la mezaninul Policlinicii cu Plată Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian, nr.176, municipiul Ramnicu Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103/1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Muzeului Judetean Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru soluţionarea intampinarilor formulate de numitii Sofianu Nicolae Trandafir, Sofianu Carmen Gabriela si Ionescu Constantin Descarcare
12 Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Valcea privind modul de indeplinire a atributiilor proprii si a hotararilor Consiliului Judetean Valcea în anul 2006 Descarcare
13 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul II/ 2007 Descarcare
14 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte