31-01-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 decembrie 2005 Descarcare
2 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 decembrie 2005 Descarcare
3 Informare privind activitatea Presedintelui Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului propriu al judetului si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, pe anul 2006 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor din cota de 22% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, pe anul 2006 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin Legea nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei, pe anul 2006, a judetului Valcea catre Adunarea Regiunilor Europei Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii a Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea bunurilor care apartin domeniului public sau privat al judetului Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
12 Proiect de hotararea privind actualizarea taxei de eliberare la cerere a unor extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului Judetean Valcea, exclusiv adeverintele privind vechimea in munca Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor la apa potabila livrata de SC APAVIL SA Valcea Descarcare
14 Raport de activitate al reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in cadrul Biroului Uniuniii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania de la Bruxelles, in perioada octombrie – decembrie 2005 Descarcare
15 Raport privind accesul la informatiile de interes public si activitatea de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Judetean Valcea in perioada 1 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2005 Descarcare
16 Raport privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat al judetului Valcea, pe anul 2005 Descarcare
17 Raportul Curtii de Conturi a Romaniei - Directia de Control Financiar Ulterior Valcea privind realizarea veniturilor si cheltuielilor de catre Consiliul Judetean Valcea in anul bugetar 2004 Descarcare
18 Plan strategic anual cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul de Politie al Judetului Valcea si indicatorii de performanta minimali pentru anul 2006 Descarcare
19 Declaratia Adunarii Generale a Regiunilor Europei de la Strassbourg, din 24 – 25 noiembrie 2005, cu ocazia aniversarii a 20 de ani Descarcare
20 DIVERSE:Informare privind stadiul realizarii obiectivelor prevazute in contractele de asociere dintre Consiliul Judetean Valcea si alte structuri publice sau private, in perioada 2004 – 2005 Descarcare

Arhiva sedinte