16-12-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 noiembrie 2019 Descarcare
2

Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent

Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul III/2019 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al doamnei Andreianu Mihaela, precum si vacantarea locului de consilier judetean.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Ghermac Eftimie, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru cultura, culte, educatie, tineret si sport.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 183 din 02 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemptiune referitor la cumpararea imobilului (teren) in suprafata de 650 mp, parte componenta a Sitului arheologic de la Ramnicu Valcea, Cartier Copacelu (Valea Raii), judetul Valcea, cod LMI 2015: VL-I- s-A-09508.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa aprobe declansarea procedurii de selectie pentru un membru in Consiliul de administratie al societatii.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare din Judetul Valcea, actualizat, in cadrul proiectului Fazarea proiectului – Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, in judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 89 din 30 mai 2018 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de turism, agrement si servicii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investitii „Mirajul – Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti – Caciulata” – cod SMIS 14.921.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.29 din Anexa nr.11 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.229 din 18 decembrie 2018.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
19 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte