28-05-2004

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare 25 martie 2004 – 28 mai 2004. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea pe anul 2004. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 3.405.424 mii lei la realizarea Obiectivului de investitii Biblioteca Judetean` “Antim Ivireanul” Ramnicu Valcea, din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2004. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2004. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea anexei B la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.48 din 30 aprilie 2004 privind repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor si centrelor locale de consultanta agricola, pe anul 2004. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Programelor si proiectelor culturale minimale proprii pe anul 2004, ale institutiilor publice de cultura finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate si delegarea gestiunii Serviciului public judetean de alimentare cu apa si canalizare Societatii Comerciale APAVIL SA Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei Centrului Judetean de Consultanta Agricola Valcea, aprobarea functiilor publice si a statului de functii ale acestuia. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii formatiei Artistice Profesioniste “Rapsodia Valcean`” si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Formatiei Profesioniste pentru Promovarea Culturii Traditionale “Rapsodia Valcean`” Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a Bugetului local al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii si subventii din bugetul local si a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, pe anul 2003.” Descarcare
16 Raport privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat al judetului Valcea, pe anul 2003. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor locale si al tarifelor ce se vor aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2005. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare extindere si modernizare cinematograf <> pentru Teatrul <> Ramnicu Valcea. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.91/2003 privind rectificarea, modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 de insusire a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Corpului Gardienilor Publici Valcea, a imobilului “Cabana Petrimanu” si a terenului aferent, situate in comuna Malaia, sat Ciunget, judetul Valcea, care apartin domeniului public al judetului Valcea. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, a unui spatiu amplasat in imobilul (fost sediu al Bancii Nationale a Romaniei) situat pe str.Regina Maria nr.6, municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind acordarea diplomei de onoare, unor persoane care au exercitat mandatul de consilier judetean in perioada 2000 – 2004. Descarcare
23 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte