15-09-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31.08.2005 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene, drumuri comunale, strazi, poduri, podete, alimentari cu apa, finantat din bugetul propriu al judetului Valcea, pe anul 2005, si din sume alocate potrivit Hotararii Guvernului nr. 821/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, al Regiei Autonome Judetetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a limitelor de cheltuieli pe anul 2006 si estimarile pe anii 2007 - 2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Judetean Valcea, pe anul 2005 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr. 1.1 si 2.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 117 din 28 iulie 2005 privind repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintei si respectiv asumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511 / 2004 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor din cota de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 116 din 28 iulie 2005 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind reprezentarea Consiliului Judetean Valcea la Bruxelles si aprobarea Conventiei dintre UNCJR si Consiliul Judetean Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 107 din 22.12.2004, referitoare la concesionarea spatiilor in care functioneaza cabinetele medicale situate in incinta Policlinicii cu Plata Valcea si a Policlinicii Stomatologice Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea, a spatiilor situate la etajele II si III in cladirea "Centrului Militar Judetean Valcea", strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
11 Informare privind stadiul realizarii lucrarilor finantate prin Programul SAPARD si in baza Hotararii Guvernului nr. 687/1997 (MIVAN KIER) Descarcare
12 Informare cu privire la participarea Presedintelui Consiliului Judetean Valcea si a Secretarului General al Judetului Valcea la lucrarile Adunarii Generale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR)-Mamaia, 19-21 august 2005 Descarcare
13 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte