11-03-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea aplicatiei de finantare cu anexele aferente pentru proiectul 'Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice' Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, faza 'studiu de fezabilitate' si a cofinantarii aferente proiectului 'Modernizarea instalatiei de desprafuire electrica de la cazanul nr.7 din CET GOVORA, in vederea cresterii performantelor de desprafuire la max. 50mg/Nm3 la iesirea din electrofiltre', in cadrul Programului 'Termoficare 2006-2015 caldura si confort' Descarcare
3 Proiect de hotarare privind propunerea de desfiintare si reorganizarea Spitalului de Obstetrica - Ginecologie Ramnicu Valcea, ca structura fara personalitate juridica, in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Societatii Comerciale 'Expo Nord - Oltenia' SA Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii a Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, precum si acordarea unor sume din Fondul de Rezerva Bugetara, la dispozitia Consiliului Judetean Valcea unor unitati administrativ - teritoriale, pe anul 2011 Descarcare

Arhiva sedinte