30-04-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 9 aprilie 2020  Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind activitatea din trimestrul I 2020 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Neacsu Elena-Daniela, precum si cooptarea acesteia in Comisia juridica.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Stanculescu Victor-George, precum si vacantarea locului de consilier judetean.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Judetului Valcea si a bugetului institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Judetului Valcea catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud–Vest Oltenia.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii lucrarilor de consolidare la conducta de apa potabila din fonta Dn 350 mm, bun proprietate publica a Judetului Valcea, aflat in folosinta S.C. APAVIL S.A., in valoare totala de 281.567,33 lei (236.611,20 lei + TVA 44.956,13 lei).
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate integral din venituri proprii, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parc Ind Valcea S.A., pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii CETPREST S.R.L. Berbesti, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite prescolarilor si elevilor de pe raza judetului Valcea si a masurilor educative aferente, pentru anii scolari 2020-2021 si 2021-2022, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 640/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de functionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constand in colectare, transfer si sortare a deseurilor municipale in Judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici, faza: "Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie", pentru obiectivul de investitii "Refacere fundatie drum si structura rutiera, precum si amenajari hidro pe drumul judetean DJ 678 D Galicea-Nicolae Balcescu, pct. Tupani-Dicu, comuna Nicolae Balcescu".
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: "Cale acces statie de epurare si amenajare trotuar cu rigole la pavilionul 3, in incinta Spitalului de Psihiatrie Dragoesti" .
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea arondarii activitatilor de evidenta a persoanelor din localitatile judetului Valcea la Serviciile Publice Locale de Evidenta a Persoanelor.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
20 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din Judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
21 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
22 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele sportive de utilitate publica.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul de promovare si dezvoltare a turismului local.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
24 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte