29-11-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 octombrie 2012 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 16 noiembrie 2012 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 2.789,0 mii lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2012 si modificarea pozitiei nr.5 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.24 din 29 februarie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2012 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiilor de Colaborare incheiate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 mai 2013 – 30 iunie 2019, in judetul Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si concesionarea acestora Societatii Comerciale APAVIL S.A. Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind declararea utilitatii publice a lucrarii de interes local, "Amenajare si extindere Cimitir Cetatuia", municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea indemnizatiei de sedinta pentru presedintele si membrii Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Județean Valcea nr. 122 din 30 septembrie 2011 de aprobare a proiectului "Implementarea solutiilor de e-sanatate in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea" depus in cadrul Programului Operațional Sectorial "Creșterea Competitivitații Economice" si a cheltuielilor legate de acesta Descarcare
13 Informare privind eficienta activitatii desfasurata de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, pe trimestrul II, anul 2012 Descarcare
14 Informare privind eficienta activitatii desfasurata de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, pe trimestrul III, anul 2012 Descarcare
15 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, pe trimestrul III, anul 2012 Descarcare
16 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte