31-05-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 27 aprilie 2006 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind majorarea fondului de rezerva bugetara si alocarea unei sume unor consilii locale, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a bugetului unor institutii de cultura finantate partial din venituri proprii, precum si aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2006. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Valcea, a institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, a institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a imprumuturilor interne, a fondurilor externe nerambursabile si al fondurilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2005 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.32/2006, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.5 din 31.01.2006 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind reorganizarea Consiliului de Administratie al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind numirea directorului Centrului Medico-Social Ladesti Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic al Centrului Scolar Bistrita Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Judetean Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale Descarcare
11 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei Ť Plan Urbanistic General al Comunei Titesti – Regulamentul Local de Urbanism ť Descarcare
12 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei Ť Plan Urbanistic General al Comunei Voineasa – Regulamentul Local de Urbanism ť Descarcare
13 Proiect de hotarare pentru aprobarea Programului privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor – Subprogramul alimentarea cu apa a satelor, potrivit Hotararii Guvernului nr.577/1997, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.1256/2005, pe perioada 2006-2008 si dupa 2008, in judetul Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare pentru aprobarea Programului privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor – Subprogramul pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.577/1997, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.1256/2005, pe perioada 2006-2008 si dupa 2008, in judetul Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Balcesti in vederea reabilitarii Grupului Scolar Ť Petrache Poenaru ť din cadrul proiectului Ť Reabilitarea unitatilor de invatamant din judetul Valcea, cuprinse in Anexa la Hotararea Guvernului nr.295/2006 ť Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea in vederea reabilitarii Grupului Scolar Ť Antim Ivireanul ť din cadrul proiectului Ť Reabilitarea unitatilor de invatamant din judetul Valcea, cuprinse in Anexa la Hotararea Guvernului nr.295/2006 ť Descarcare
17 Diverse; Informari Descarcare

Arhiva sedinte