29-02-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 13 februarie 2008. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind cooptarea domnului Gheorghe Mazilu, consilier judetean, in Comisia pentru Cultura, Educatie, Tineret si Protectie Sociala. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Obiectivelor si criteriilor de performanta, a Programului de reducere a creantelor si platilor restante, precum si a Obiectivelor strategiei manageriale, pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2008. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 1.400.000 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru finantarea unor lucrari de interes judetean, pe anul 2008. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 3.4 - lucrari de covoare bituminoase, pe anul 2008 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 18 din 13 februarie 2008. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor, intocmit in baza H.G. nr. 577/1997 modificata si completata orin H.G. nr. 1256/2005 si aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 79 din 6 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. APAVIL S.A. Valcea si marirea aportului in natura al judetului Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor ce apartin domeniului public sau privat al judetului. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3 incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea, la cerere, a unor extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului Judetean Valcea, exclusiv adeverintelor privind vechimea in munca. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu in vederea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu, situat in sediul Consiliului Judetean Valcea, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unui teren, proprietate publica a judetului Valcea, pentru realizarea unui Centru de Diagnostic si Tratament al Bolilor Renale. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pntru obiectivul de investitii "Refacere pod pe DJ 703M : Perisani - Racovita - Cornet, Km 7+692". Descarcare
17 Proiect de hotarare privind declararea utilitatii publice a lucrarii de interes local "Sistematizare acces mijloace de transport Strada Strandului - DN 64 - Pasaj superior Raureni, municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea". Descarcare
18 Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de membru si numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
19 Diverse. Descarcare

Arhiva sedinte