18-12-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 26 noiembrie 2018 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 11 decembrie 2018 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
5 Proiect de hotarare privind Rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2018 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 4.565.549,95 lei, din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin. (3), lit.b) din Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2018 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2019 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda exprimata in natura, pentru anul 2019 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2019 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare indeplinirii obligatiilor asumate de Consiliul Judetean Valcea in cadrul Protocolului de Colaborare, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.180 din 10.10.2018 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea Statului de personal al Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind eliminarea traseelor 019, 035, 054, 078, 082, 084 si 091 din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, valabil pana la data de 30.06.2019, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea, extinderea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea” Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Modernizarea, extinderea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea” si a Acordului de Parteneriat Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor caracteristici si indicatorii tehnico - economici, faza: documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare spatii aferente fostei Policlinici cu Plata Ramnicu Valcea” Descarcare
20 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului reprezentantului actionarului Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri - Flandra Valcea S.A. Descarcare
21 Diverse. Descarcare

Arhiva sedinte