27-04-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 24 martie 2006 Descarcare
2 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 6 aprilie 2006 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Valcea, rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial din venituri proprii si alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara unor consilii locale, pe anul 2006 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata, destinata finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale , pe anul 2006 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului de Asistenta Medico-Sociala, prevazut in anexa nr.5 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.5 din 31 ianuarie 2006 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Muzeului Judetean Valcea, prevazut in anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.18 din 6 martie 2006 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, pe perioada 2005 – 2008, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.63 din 15 aprilie 2005 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta, pe anul 2006, ai Serviciului public judetean de alimentare cu apa si canalizare al judetului Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.179 din 22 noiembrie 2005, referitoare la repartizarea patrimoniului fostului Corp al Gardienilor Publici Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind trecerea Cabanei Valeanu, situata in orasul Horezu, judetul Valcea, din domeniul public al judetului Valcea in domeniul privat Descarcare
14 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat Episcopiei Ramnicului, a unui teren in suprafata de 722,12 mp, situat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, in vederea construirii capelei Sfanta Filofteia Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Asociatia KOGAYON, Consiliul Local al Comunei Costesti, Administratia Parcului National Buila Vanturarita si Agentia de Turism Econatur Travel Ramnicu Valcea, in vederea promovarii proiectului de ecoturism “Portile Parcului National Buila – Vanturarita” Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Directia Silvica Valcea prin Administratia Parcului National Cozia, Consiliul Local al Orasului Brezoi si Asociatia Pro-Turism “Nedeea Valceana” in vederea promovarii proiectului “ Potecile florilor in paradisul din Parcul National Cozia” Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Valcea la implementarea si cofinantarea proiectului “Asistenta si instruire pentru actorii romani implicati in procesul de dezvoltare in domeniile: planificare pentru dezvoltarea zonelor industriale – ca premisa obligatorie pentru atragerea investitiilor straine si utilizarea eficienta a fondurilor structurale”, elaborat de Agentia de Dezvoltare a Regiunii Limburg - Flandra, in cadrul Programului de finantare flamand pentru Europa Centrala si de Est Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Institutul Roman de Cercetare, Extensie, Proiectare si Studii in Agricultura, Agroprocesare, Agroturism si Silvoturism in vederea implementarii proiectului “SCOALA MELIRE - SCOALA MOBILA DE EURO – INFOCOMUNICATORI LOCALI PENTRU INTEGRARE RURALA EUROPEANA” in cadrul Programului de micro-proiecte Fondul Europa 2006 Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Brezoi si Consiliile Locale ale Comunelor Voineasa, Malaia, Caineni, Racovita, Boisoara, Titesti si Perisani, in vederea promovarii si implementarii proiectului “Sistem zonal de colectare a deseurilor si depozitare temporara in Orasul Brezoi” in cadrul Programului Phare 2004 “Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor” Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Balcesti si Consiliile Locale ale Comunelor Diculesti, Ghioroiu, Fauresti, Lalosu, Livezi, Lacusteni, Gradistea, Sinesti si Zatreni, in vederea promovarii si implementarii proiectului “Sistem zonal de colectare a deseurilor si depozitare temporara in Orasul Balcesti” in cadrul Programului Phare 2004 “Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor” Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliile Locale ale Comunelor Danicei, Dragoesti, Galicea, Milcoiu, Nicolae Balcescu, Olanu si Stoilesti, in vederea promovarii si implementarii proiectului “Sistem zonal de colectare a deseurilor si depozitare temporara in comuna Galicea” in cadrul Programului Phare 2004 “Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor” Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliile Locale ale Comunelor Amarasti, Copaceni, Creteni, Gusoeni, Fartatesti, Ladesti, Lapusata, Lungesti, Maciuca, Madulari, Mitrofani, Roesti, Rosiile, Stanesti, Sutesti, Susani, Tetoiu si Valea Mare, in vederea promovarii si implementarii proiectului “Sistem zonal de colectare a deseurilor si depozitare temporara in comuna Fartatesti” in cadrul Programului Phare 2004 “Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor” Descarcare
24 Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.201 din 23 decembrie 2005 Descarcare
25 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei Socioeconomice de Examinare si Avizare a Implementarii Structurilor de Vanzare cu Amanuntul cu Suprafata Mare Descarcare
26 Proiect de hotarare privind reorganizarea Consiliilor de administratie la Scoala de Arte si Meserii Ramnicu Valcea si Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Valcea Descarcare
27 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.139 din 12 decembrie 2002 referitoare la constituirea Comisiei judetene antisaracie si promovare a incluziunii sociale Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
28 Proiect de hotarare privind numirea domnului Cretan Ion in functia de Director al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
29 Informare privind activitatea desfasurata de institutiile publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul I 2006 Descarcare
30 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de lucratorii Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea, in trimestrul I, 2006 Descarcare
31 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte