30-10-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 9 septembrie 2014 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr.ing. Ion Cilea, de la sedinta ordinara precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Judetului Valcea, domnului Gheorghe Deaconu Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumei de 11.592 mii lei, destinata finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2014 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2014 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale “CET Govora” S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2014 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 si art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.39 din 29 martie 2013, referitoare la contractarea unei finantari rambursabile interne sub forma unei linii de credit, in suma de 33.155.000 lei, pe termen de 12 luni, pentru realizarea unor investitii de interes public judetean cu finantare din fonduri externe nerambursabile si din bugetul propriu al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
8 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Oltețani-Balcești Liceul Tehnologic Petrache Poenaru", operatorului de transport rutier Primaria Comunei Lalosu Descarcare
9 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun si concesionarea acestuia Societatii Comerciale CET GOVORA S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de modificare a datelor de identificare a drumului judetean 677, cuprins in anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr.540/2000, privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea, in perioada 2014-2020"- etapa I si a investitiei aferente judetului Valcea, cuprinsa in Lista de Investitii prioritare finantate prin Programul Operational Sectorial Mediu, in sectorul de apa/apa uzata pentru perioada 2014-2020, judetul Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea variantei de finantare a proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – faza 2" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.32 din 28 martie 2014 referitoare la aprobarea proiectului "Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud - Vest Oltenia", precum si a cheltuielilor legate de proiect Descarcare
14 Analiza privind situatia economica de la Societatea Comerciala "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind revocarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala la S. C. "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind revocarea din functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Valcea a domnului Dumitru Persu Descarcare
17 Proiect de hotarare privind alegerea unui vicepresedinte al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
18 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte