31-05-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 18 aprilie 2008. Descarcare
2 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 aprilie 2008 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice de cultura finantate partial din bugetul local, a anexei nr. 23 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 18/2008 si aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, al bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a Bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului, pe anul 2007 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. APAVIL S.A. Valcea, prin marirea aportului in natura al Judetului Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate in centrele de ingrijire si asistenta medicala, precum si in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihica din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, in vederea decontarii cheltuielilor pentru persoane cu handicap care provin din alte judete. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului "Scoala Populara de Arte" (fostul sediu), monument istoric - cod LMI 2005: VL-II-M-B-09629, situat in B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 17, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea si a terenului in suprafata de 1073 mp, reprezentand curtea imobilului. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism -- Plan Urbanistic Zonal "Bloc de locuinte P+6E, Orasul Calimanesti, Judetul Valcea" si Regulament Local de Urbanism -- Descarcare
11 Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru solutionarea intampinarii formulata de numitul Bleichman Gheorghe impotriva propunerilor de expropriere, stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea nr. 264 din 30.11.2007 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Institutia Prefectului - Judetul Valcea si serviciile publice deconcentrate ale ministerelor organizate in judetul Valcea, in vederea promovarii si implementarii proiectului :Public Services in Valcea County - networking for a common mission " (Serviciile publice in judetul Valcea - Parteneriat pentru o misiune comuna), in cadrul mecanismului Financiar SSE. Descarcare
13 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritarea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul I, anul 2008 Descarcare
14 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte