21-04-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Prezentarea Incheierii nr. 23 din 7 aprilie 2021, pronuntata de Tribunalul Valcea, Sectia a II-a Civila, de validare a mandatului de consilier judetean al domnului Minodor Vasiloiu, indreptata prin Incheierea pronuntata de aceeasi instanta in data de 13 aprilie 2021 Descarcare
2 Depunerea juramantului de catre domnul Minodor Vasiloiu, consilier judetean validat de Tribunalul Valcea  
3 Proiect de hotarare privind modificarea nominalizarii de la pozitia 4, punctul II - Comisia Juridica din anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 199 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
4 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 9 aprilie 2021 Descarcare
5 Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Valcea privind modul de indeplinire a atributiilor, in anul 2020 Descarcare
6 Raport privind gestionarea patrimoniului Judetului Valcea, pe anul 2020 Descarcare
7 Planul strategic anual cu privire la obiectivele pe care si le propune Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali pentru anul 2021 Descarcare
8 Informare privind activitatea din trimestrul I 2021 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
9  Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind repartizarea din bugetul Judetului Valcea a sumei de 38,0 mii lei Comunei Bujoreni, Judetul Valcea, in vederea derularii Programului pentru scoli al Romaniei, in anul scolar 2020-2021
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget, a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024; aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2021; aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2021 si estimari pe anii 2022 – 2024; aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Judetului Valcea si a bugetului institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2020
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 27.134 mii lei, din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(1), lit. c) din Legea Bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art.5, alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2021
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parc Ind Valcea S.A., pe anul 2021
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind atribuirea Acordului cadru si contractul subsecvent de lucrari pe anul 2021 catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor sociale (medicale), acordate in invatamantul special pentru elevii scolarizati la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni pentru anul scolar 2020-2021
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APAVIL S.A. Valcea pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Listei de investitii pentru anul 2021, precum si numirea auditorului financiar
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea arondarii activitatilor de evidenta a persoanelor din localitatile judetului Valcea la Serviciile Publice Locale de Evidenta a Persoanelor
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri mobile si darea lor in administrarea Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
21 Proiect de hotarare privind asocierea Comunei Daesti cu Judetul Valcea, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construire trotuare pietonale adiacente, pe partea stanga si pe cea dreapta a DJ 703L si DJ 703F, in satele Fedelesoiu, Sanbotin si Daesti, Comuna Daesti, Judetul Valcea"
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza: "Studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Extindere cale de acces modul de epurare si amenajare acces morga in incinta Spitalului de Psihiatrie Dragoesti"
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
23 Proiect de hotarare privind modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.79 din 9 aprilie 2020
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
24 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Lungesti (CIA Lungesti) prin reorganizarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Lungesti, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 50 locuri, situat in comuna Lungesti, judetul Valcea
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
25 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
26 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
27 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
28 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Valcea a unor bunuri mobile, in vederea scoaterii din functiune
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
29 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Consiliului Judetean Valcea
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
30 Proiect de hotarare privind numirea domnului Radu Silviu ca membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
31 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare
Diverse.

Arhiva sedinte