07-02-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 ianuarie 2014 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in cursul trimestrului IV, anul 2013 Descarcare
4 Raport anual privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in cursul anului 2013 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind: - aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 – 2017; - aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 - 2017; -aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul local, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 - 2017; - aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 - 2017; - aprobarea Bugetului imprumutului intern si a Listei obiectivelor de investitii finantate din imprumutul intern, pe anul 2014; - aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 - 2017 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2014 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti, de persoanele internate sau sustinatorii legali, dupa caz, in anul 2014 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind majorarea cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii serviciilor de asistenta medico – sociala din Centrul de Asistenta Medico - Sociala Ladesti Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 4 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.18 din 26 februarie 2010 privind infiintarea Camerei Agricole Judetene Valcea, cu modificarile ulterioare Descarcare
11 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Tribunalului Valcea a unor spatii in suprafata de 80,02 mp, situate la etajul III, in imobilul "Centrul Militar Judetean" din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartin domeniului public al judetului Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Inspectoratului de Politie Judetean Valcea a unor spatii in suprafata de 80,02 mp, situate la etajul III, in imobilul "Centrul Militar Judetean" din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartin domeniului public al judetului Valcea Descarcare
13 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte