18-11-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 octombrie 2019. Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent. Descarcare
3 Informare privind deplasarea domnului Tudor Valer – vicepresedinte al Consiliului Judetean Valcea, in orasul Dura, Palestina, in perioada 04 -07 noiembrie 2019. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor sociale (medicale), acordate in invatamantul special pentru elevii scolarizati la Scoala Profesionala Speciala Bistrita in perioada octombrie - decembrie 2019
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza: „Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” pentru obiectivul de investitii „Refacere structura rutiera si lucrari arta distruse, pe drumul judetean DJ 665, limita judetul Gorj-Vaideeni, km 60+600, km 62+800, comuna Vaideeni” .
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
11 Diverse Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte