29-10-2004

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate pentru judetul Valcea prin Hotararile Guvernului: nr.1567/2004, 1671/2004 si nr.1672/2004. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta in baza carora se acorda drepturile salariale persoanelor care ocupa functii de conducere la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2004. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2004. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2004. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind editarea Monitorului Oficial al Judetului Valcea. Descarcare
7 Proiect de hotararea privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala “APAVIL” SA Valcea, pentru exercitarea unor atributii prevazute in Actul Constitutiv. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind rectificarea statului de functii al Directiei Judetene Pentru Asistenta Sociala, Sanatate, invatamant, Cultura Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotararea privind modificarea si completarea anexei la Hotar@rea Consiliului Judetean Valcea nr.18 din data de 25 martie 2004 referitoare la repartizarea sumelor prevazute pentru anul 2004, in vederea realizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism in sistem informational geografic (GIS). Descarcare

Arhiva sedinte