19-08-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 22 iulie 2014. Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 iulie 2014. Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr.ing.Ion Cilea, de la sedinta ordinara precedenta si pana in prezent. Descarcare
4 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul II, 2014. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea finantate partial sau integral din bugetul local si a Bugetelor de venituri si cheltuielilor ale unor institutii publice de interes judetean finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2014. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului taxelor de scolarizare pentru anul scolar 2014-2015 la Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Dozești - Balcești Liceul Tehnologic Petrache Poenaru", operatorului de transport rutier S.C. Gigi si Gena S.R.L. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul " Ramnicu Valcea - Mihaești-S.C. MAXCONF S.R.L. Ramnicu Valcea", operatorului de transport rutier, S.C. NISEMA TRANS S.R.L. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Roșiile - Balcești Liceul Tehnologic Petrache Poenaru", operatorului de transport rutier S.C. Gigi si Gena S.R.L. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseul 015 ”Ramnicu Valcea (Oltchim) -Ionesti-Scundu”, operatorilor de transport rutier S.C. Transmontana S.A. si S.C. Viltrans S.R.L. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea denumirii autogarii prevazute la coloanele 1 si 2, pozitiile 001, 021, 083, 086 si 092 din Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a schimbarii denumirii acesteia. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ”studiu de fezabilitate„ pentru obiectivul de investitii ,,Inlocuire conducta tur termoficare cu teava DN 800 mm intre PV 1 (Nod 104) - Nod 105 (stalp 447-racord Gara Raureni) in sistem clasic cu conducte amplasate suprateran, termoizolate in sistem clasic”, judetul Valcea. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, a planului de management, a duratei pentru care se va incheia contractul de management, precum si numirea managerului la Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Valcea. Descarcare
17 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte