14-01-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Jurcan Dorel Descarcare
4 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Francu Emilian Valentin Descarcare
5 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Ungureanu Petre Descarcare
6 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Cringus Mihail Descarcare
7 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Predica Vasile Descarcare
8 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Chelcea Vintila Descarcare
9 Proiect de hotarare privind cooptarea unor consilieri judeteni in comisiile de specialitate si trecerea unui consilier judetean in alta comisie de specialitate Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de validare Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Valcea, aprobat prin Hotararea nr.20 din 28 iulie 2004 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al judetului Valcea, a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului imprumutului intern si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2005 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, finantate din bugetul propriu al judetului, a obiectivelor si criteriilor de performanta si a Programului de reducere a datoriilor si creantelor restante pe anul 2005, ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu la parterul sediului Consiliului Judetean Valcea pentru functionarea unui birou senatorial Descarcare
15 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 5.645.421.100 lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea pentru achizitionarea unor utilaje Descarcare
16 Proiect de hotarare privind incetarea activitatii Corpului Gardienilor Publici Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu 12 consilii locale an vederea implementarii proiectelor aprobate in cadrul Programului Phare 2002 “Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local” Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Calimanesti in vederea implementarii si cofinantarii proiectului “Centrul de conventii si expozitii Nord Oltenia”, in cadrul Programului Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale Descarcare
19 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Calimanesti in vederea implementarii Proiectului “Calimanesti 2007 – Dezvoltarea infrastructurii turistice din Statiunea Balneara Calimanesti”, in cadrul Programului Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale Descarcare
20 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia Judeteana de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Valcea (CJAFSS Valcea) Descarcare
21 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Consultativ al Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor Ramnicu Valcea (CRFPA Ramnicu Valcea) Descarcare
22 Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
24 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.96/2002 privind infiintarea “Centrului de Informatii Turistice Valcea” Descarcare
25 Proiect de hotarare privind acordul de modificare a tarifelor la apa potabila livrata de SC APAVIL SA Valcea Descarcare
26 Raport privind accesul la informatiile de interes public si activitatea de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Judetean Valcea in anul 2004 Descarcare
27 Raportul Curtii de Conturi – Camera de Conturi Valcea privind controlul efectuat la Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
28 Raport cu privire la eficienta efectivelor de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea, pe anul 2004 Descarcare
29 Plan Strategic cu principalele obiective ce trebuie indeplinite de unitatile de politie si indicatorii de performanta minimali pentru anul 2005 Descarcare
30 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte