31-10-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 septembrie 2013 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 11 octombrie 2013 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii finantate din bugetul local, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si rectificarea bugetului imprumuturilor interne si a Listei obiectivelor de investitii finantate din credite interne, pe anul 2013 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr. 13 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 24 din 29 februarie 2012, cu modificarile ulterioare Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.1 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.11 din 31 ianuarie 2013 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind atribuirea directa pe perioada determinata pana la data de 31 decembrie 2013 a licentelor de traseu pentru efectuarea serviciilor de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseele: 052 "Dragasani - Glavile – Oltchim" si 053 Ramnicu Valcea - Creteni - Susani (Ramesti) Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor necesare obtinerii titlurilor de Parc industrial pentru locatiile din municipiul Dragasani si orasul Balcesti Descarcare
9 Proiect de hotarare privind desemnarea administratorilor propusi de actionarul Judetul Valcea in Consiliul de administratie al S.C. Expo Nord - Oltenia S.A. si mandatarea reprezentantilor judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Expo Nord - Oltenia S.A. sa aprobe numirea acestora Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.20 din 14 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare Descarcare
11 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte