30-06-2003

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2003. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea anexelor a, a1 si a2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.54 din 30 mai 2003, de modificare a repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a valorilor Obiectivelor si criteriilor de performanta ale Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea, pe anul 2003. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor din cota de impozit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2003. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentelor de organizare si functionare a regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea (R.A.D.R.A. Valcea si R.A.J.D.P. Valcea). Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea aprobat prin Hotararea nr.35 din 28 martie 2002. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind trecerea “Centralei Hidroelectrice de Mica Putere Valea lui Stan“ din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea in domeniul privat al judetului Valcea si in administrarea Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Judetean de implementare a Programului National “Romania Curata” Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea raportului intermediar privind stadiul realizarii masurilor si actiunilor cuprinse in Planul Judetean Antisaracie si Promovare a Incluziunii Sociale. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Comsa Ioan. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii traseului judetean de transport rutier de persoane prin servicii regulate “TITESTI – RAMNICU VALCEA”. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de reprezentant al judetului Valcea in adunarea generala a actionarilor din SC CET Govora SA Ramnicu Valcea, a domnului Stancu Dumitru si numirea in aceasta calitate a doamnei Duca Daniela. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind reorganizarea consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea (R.A.D.R.A. Valcea si R.A.J.D.P. Valcea). Descarcare
15 Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de membru in consiliul de administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Valcea, a domnului Manolea-Pirvulescu Ion si numirea in aceasta calitate a domnului Stana Constantin. Descarcare
16 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte