31-10-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 septembrie 2006 Descarcare
2 Informare privind activitatea Presedintelui Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetului unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si alocarea unei sume, din fondul de rezerva bugetara, prevazut in bugetul propriu al judetului Valcea, pe anul 2006, unor consilii locale Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii imobilului "Casa Simian", situat in municipiul Ramnicu Valcea, str.Carol I nr.25, judetul Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor la apa potabila furnizata de SC APAVIL SA Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei "Plan Urbanistic Zonal – Bloc de locuinte D +P +7E+ 8-9R, str.Gabriel Stoianovici, municipiul Râmnicu Vâlcea" Descarcare
7 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei "Plan Urbanistic General al comunei Budesti – Regulament Local de Urbanism" Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare, consolidare si mansardare spalatorie - Centrul de Ingrijire si Asistenta Zatreni", judetul Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparatii capitale la Muzeul Judetean Valcea" Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu consiliile locale ale oraselor: Brezoi, Calimanesti, consiliile locale ale comunelor: Malaia, Racovita, Perisani, Titesti si Caineni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al Judetului Valcea, Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea si Spitalul Orasenesc Brezoi in vederea promovarii si implementarii proiectului "Realizarea unui sistem medical de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD) in zona de nord a judetului Valcea" in cadrul Programului Romano – Elvetian de "Reabilitare a Sistemului Serviciilor de Asistenta Medicala de Urgenta din Romania – REMSSy 4" Descarcare
11 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea pentru constituirea Comisiei judetene privind incluziunea sociala Descarcare
12 Informare privind stadiul pregatirilor pentru iarna 2006 – 2007 Descarcare
13 Informare trimestriala referitoare la realizarea indicatorilor de preformanta minimali pentru Serviciul politienesc in perioada 01.07.2006 – 30.09.2006 Descarcare
14 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte