31-07-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 iunie 2013. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
3 Raport privind situatia gestionarii bunurilor care apartin judetului Valcea pe anul 2012. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2013. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital pentru care au avut prevederi bugetare aprobate, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, precum si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura, care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2013. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Valcea, a bugetului institutiilor publice finantate partial din bugetul local al judetului si a contului de executie a bugetului imprumuturilor interne, pe anul 2012. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, la data de 30 iunie 2013. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2013. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea pozitiilor 006, 009, 010, 011, 044 si 126 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 15 din 31 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si a unor institutii si servicii publice de interes judetean. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea sa aprobe trecerea cu plata a unor imobile din patrimoniul S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea in domeniul public al judetului Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind trecerea cu plata a unor imobile din patrimoniul S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.45 din 30 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrare Muzeului Judetean „Aurelian Sacerdoteanu” Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza “studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii „Centrala Termica Independenta pe baza de combustibil solid la Spitalului de Psihiatrie Dragoesti ”, judetul Valcea. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza “studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DJ 678 Limita judetul Olt – Dragoesti – Galicea – Budesti, km.11+500–14+500, 15+700 – 18+700, 28+650 – 31+650”, judetul Valcea. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de mandat al reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Centrul de Afaceri Flandra Valcea S.A. Descarcare
18 lnformare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul II 2013. Descarcare
19 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte