31-08-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 iulie 2018 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 10 august 2018 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
4 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul II/2018 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local si din imprumuturile interne, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, acordarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2018, precum si modificarea anexei nr.8.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.17/15.02.2018 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, la data de 30 iunie 2018 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3/31.01.2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 254 din 22 decembrie 2015, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc actiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum si consumul de carburanti Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea Statului de personal al Serviciului public de turism, agrement si servicii Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.298 din 28 decembrie 2017, referitoare la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului Judetean Valcea, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special limitat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA–VALCEA" sa exercite, in numele si pe seama Judetului Valcea, atributiile de autoritate publica tutelara pentru operatorul regional-Societatea APAVIL S.A. Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea "Expo Nord–Oltenia" S.A., sa aprobe dizolvarea societatii Descarcare
14 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Bujoreni-Faurecia Budesti", operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Dispecerat Nord-Gara-Faurecia Budesti", operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Dispecerat Nord-Faurecia Budesti", operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Bujoreni-Ramnicu Valcea- S.C. Desleeclama Solutions S.R.L. Budesti", operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor 007 si 039 din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
19 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseul judetean 050 operatorului de transport declarat castigator in urma organizarii licitatiei electronice la nivel national din data de 23 august 2018 Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.131 din 10 august 2018 referitoare la aprobarea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Gorj si Valcea la servicii medicale de urgenta" si a Acordului de Parteneriat Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.132 din 10 august 2018 referitoare la aprobarea proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Gorj si Valcea" si a Acordului de Parteneriat Descarcare
22 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea, a unor spatii care apartin domeniului public al judetului Valcea, situate in municipiul Ramnicu Valcea, strada Maior V. Popescu, nr.8, Judetul Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind solicitarea de trecere a unor imobile teren si constructie garaj cu 5 boxe din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Institutia Prefectului–Judetul Valcea, in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
24 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu, in judetul Valcea Descarcare
25 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte