31-05-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea programului lucrarilor de intretinere si reparatii la drumuri si poduri judetene, finantate din bugetul propriu al judetului pe anul 2005, al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului, a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea, al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor Valcea, pe anul 2005. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind majorarea cu suma de 1.060.000 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale si modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor din cota de impozit pe venit, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.40 din 28 martie 2005. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 2.971.676 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea pentru plata lucrarilor executate si nedecontate la Obiectivul de investitii "Sediul Bibliotecii Judetene Antim Ivireanul Valcea", ca urmare a majorarii valorii totale la suma de 131.160.353 mii lei. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr.1 si nr.2, la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.93 din 22 decembrie 2004, referitoare la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate pe anul 2005 judetului Valcea, prin Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Valcea, a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, a bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a fondurilor evidentiate in afara bugetului local si a imprumuturilor interne, pe anul 2004. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea art.1 alin.(1) din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.100 din 22 decembrie 2004, referitoare la acordarea indemnizatiei de periculozitate membrilor celor doua formatii Salvamont ale Serviciului Public Judetean Salvamont Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind transformarea postului de bibliotecar prevazut la pozitia nr.4 din statul de functii al Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind transformarea postului de referent muzical prevazut la pozitia nr.21 din statul de functii al Formatiei Artistice Profesioniste "Rapsodia Valceana". Descarcare
12 Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr.101 din 22 decembrie 2004 referitoare la infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr.100 din 22.12.2001 privind darea in administrarea Consiliului Local al Comunei Costesti, judetul Valcea, a unor imobile situate in aceasta localitate, care apartin domeniului public de interes judetean. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public Judetean de Paza Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind acordul de stabilire a pretului la apa potabila livrata de SC APAVIL SA Valcea, din sursa Vladesti la SC ACVARIM SA Valcea. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor la apa potabila livrata de SC APAVIL SA Valcea. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Federatia Romana de Handbal si Comitetul Olimpic Roman, in vederea finantarii Centrului National Olimpic de Excelenta de pregatire a handbalistelor. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Calimanesti in vederea realizarii unor obiective de interes comun. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti in vederea realizarii unor obiective de interes comun. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea al domnului Rindunel Badescu si validarea mandatului domnului Adrian Cazan ca membru al acestui organism. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr.5 din 29.01.2003 privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, pe anul 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea. Descarcare
23 Nota privind propunerea de respingere a reclamatiilor administrative formulate de SC MATDAN SERVICE SRL si SC BUS TRANS SRL, impotriva Hotararii Consiliul Judetean Valcea nr.63/2005 din 15 aprilie 2005, privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate. Descarcare
24 Analiza privind modul de realizare a indicatorilor de performanta minimali, de catre Inspectoratul de Politie al Judetului Valcea, in trimestrul I 2005. Descarcare
25 Informare cu privire la stadiul realizarii programelor, proiectelor si actiunilor culturale minimale, pe trimestrul I 2005. Descarcare
26 Diverse: Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii domnului Dumitru Buse, Presedintele Consiliului Judetean Valcea, la Mannheim-Germania, în perioada 15-18 iunie 2005, pentru a participa la intalnirea de lucru cu reprezentantii Companiei MVV Energie AG si Proiect de hotarare privind numirea in functii publice de conducere la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare

Arhiva sedinte