31-08-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 iulie 2015. Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana în prezent. Descarcare
3 Informarea privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, în trimestrul II/2015. Descarcare
4 Informare privind activitatea desfasurata de Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea, pe anul 2014 si în semestrul I 2015. Descarcare
5 Informare privind activitatea desfasurata de Teatrul “Anton Pann” Ramnicu Valcea, în anul 2014 si în semestrul I, 2015. Descarcare
6 Informare privind activitatea desfasurata de Muzeul Judetean “Aurelian Sacerdoteanu” Valcea în anul 2014 si în semestrul I 2015. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei judetului Valcea, pe anul 2015 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “APA VALCEA”. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral din bugetul propriu al judetului Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, a Bugetului împrumuturilor interne si a Listei obiectivelor de investitii finantate din împrumuturi interne, precum si alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2015. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2015. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind stabilirea unor cresteri salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, precum si pentru personalul din cadrul unor institutii si servicii publice subordonate Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Serviciului Public Judetean de Paza Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Rosiile – Balcesti, Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru", operatorului de transport rutier, S.C. Gigi si Gena S.R.L. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Dozesti-Balcesti, Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, operatorului de transport rutier, S.C. Gigi si Gena S.R.L Descarcare
15 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Fauresti-Balcesti", operatorului de transport rutier, I.I. Scarlat Mihai Gabriel. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind darea în administrarea Consiliului Local al Orasului Calimanesti, judetul Valcea, a unui imobilul situat în Orasul Calimanesti, strada Calea lui Traian, nr. 295, care apartine domeniului public al judetului Valcea. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului “Anton Pann” Ramnicu Valcea. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 25/2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Valcea. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind încetarea raportului de munca al domnului Florescu Dumitru, Sef serviciu - Serviciul Public Judetean pentru Protectia Plantelor Valcea. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a functiei de Sef serviciu al Serviciului Public Judetean pentru Protectia Plantelor Valcea, de catre domnul Bobe Ion, inspector de specialitate, gradul profesional I A. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a functiei publice de conducere de Director executiv al Camerei Agricole Judetene Valcea, de catre doamna Badele Eugenia, consilier, gradul profesional superior. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind revocarea mandatului de reprezentant al actionarului unic Judetul Valcea în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "CET GOVORA" S.A. Ramnicu Valcea, al domnului Petre Grigore. Descarcare
23 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "CET GOVORA" S.A. Ramnicu Valcea si aprobarea Contractului de mandat al acestuia. Descarcare
24 Proiect de hotarare privind reorganizarea Comitetului de Organizare UNESCO pentru Manastirea Hurezi, judetul Valcea, monument istoric aflat în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Descarcare
25 Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism Descarcare
26 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte