29-05-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 aprilie 2015 Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, pe trimestrul I/ 2015 Descarcare
4 Informare privind activitatea din trimestrul I 2015 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
5 Informare privind situatia economico-financiara inregistrata la Societatea "Expo Nord - Oltenia S. A." la sfarsitul anului 2014 si trimestrul I 2015 Descarcare
6 Informare privind situatia economico-financiara inregistrata la Societatea Centrul de Afaceri - Flandra Valcea S.A. la sfarsitul anului 2014 si trimestrul I 2015 Descarcare
7 Informare privind activitatea desfasurata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea in perioada 2014 – 15.05.2015 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuiei ale institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2015 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2015 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Valcea, a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si contul de executie al imprumuturilor interne, pe anul 2014 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, la data de 31 martie 2015 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Pietrari – Ramnicu Valcea – Bujoreni", operatorului de transport rutier, S.C. Silva Crisflor S.R.L. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind desemnarea Camerei Agricole Judetene Valcea pentru emiterea avizului consultativ in vederea eliberarii atestatului de producator. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103 din 21 decembrie1999, privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor active fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor, aflate in domeniul public al judetului Valcea. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind trecerea unui bun imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, in vederea scoaterii din functiune. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind solicitarea transferului, cu titlu gratuit, a activelor „Pod din beton armat peste Valea Baiasului” si „Decantor paraul CHE Cornetu” din patrimoniul S.C. Hidroelectrica S.A., in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind inchirierea Salii de festivitati a Consiliului Judetean Valcea, prin licitatie publica, unui operator economic specializat in distributia si proiectia de film in sistem 3D Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea Memorandumului de cooperare in vederea actualizarii si implementarii Planului Local de Actiune pentru Mediu. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemptiune referitor la cumpararea imobilului, „Conacul Sandulescu”, situat in satul Alunu, comuna Alunu, judetul Valcea, cod LMI 2004: VL-II-m-B-09631 Descarcare
23 Proiect de hotarare privind completarea componentei Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Valcea. Descarcare
24 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte