09-04-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi a sedintei extraordinare convocata de indata Descarcare
1  Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 25 martie 2020 Descarcare
2  Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
3  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
4  Proiect de hotarare privind incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 6 din 27 ianuarie 2004 si darea in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea a unei cote parti din imobilul situat in strada General Magheru nr.54, proprietatea publica a judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte