31-01-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 22 decembrie 2006 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor de 11.279 mii lei, destinata finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 8.614 mii lei, destinata sustinerii programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 73,32 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugata, destinate finantarii cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, consiliilor locale ale comunelor Francesti si Pausesti, in vederea finantarii drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, pe anul 2007 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei judetului Valcea, catre Adunarea Regiunilor Europei, pe anul 2007 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in camine si/ sau de sustinatorii legali, precum si modalitatiile de acoperire a costului mediu lunar de intretinere Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului Local al Comunei Ladesti a unui spatiu situat in comuna Ladesti, judetul Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul "Reparatii capitale cladiri Centrul de Asistenta Medico-Sociala Ladesti", judetul Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind adoptarea Strategiei de realizare a Sistemului Integrat de Asistenta Medicala si Tehnica de Urgenta Prespitaliceasca (SIAMTUP) in judetul Valcea, 2007 – 2013 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind infiintarea S.C."AGROFITOSERV VALCEA" SA, cu actionar unic Judetul Vâlcea, prin reorganizarea Directiei Judetene de Protectia Plantelor Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "AGROFITOSERV VALCEA" SA Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de restructurare si reorganizare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, organigramei si statului de functii ale acesteia Descarcare
15 Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de analiza a necesitatii, oportunitatii si posibilitatii de fuzionare a SC APAVIL SA Valcea, aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, cu SC ACVARIM SA Ramnicu Valcea, aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 5 luni, a functiei publice de conducere de director executiv adjunct (economic) al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, de catre doamna Maria Iuga - Sef Serviciu Buget Impozite si Taxe in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
17 Raport privind accesul la informatiile de interes public si modul de solutionare a petitiilor, pe anul 2006 Descarcare
18 Raport anual cu privire la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea, in anul 2006 Descarcare
19 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte